Živý prenos

priamo z rozária

Prenos 1

Prenos 2

Prenos 3

Prenos 4

Prenos 5